Podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodu budżetu państwa

praca ma 69 stron i 57 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie budżetu państwa 4
1.1. Definicja budżetu państwa 4
1.2. Charakter prawny budżetu państwa 8
1.3. Cechy i funkcje budżetu państwa 11
1.4. Klasyfikacja budżetowa 20

Rozdział II. System budżetowy państwa 26
2.1. Istota systemu budżetowego 26
2.2. Koncepcja środków publicznych 30
2.3. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa 33
2.4. System dochodów budżetu państwa 38

Rozdział III. Podatek dochodowy od osób fizycznych źródłem dochodu budżetu państwa 44
3.1. Podstawy prawne podatku dochodowego od osób fizycznych 44
3.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 46
3.2.1. Przedmiot podatku 46
3.2.2. Podmiot podatku 51
3.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatku 55
3.4. Zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących źródło dochodu budżetu państwa 59

Zakończenie 63
Bibliografia 65
Spis rysunków i tabel 69

image_pdf