Podatek akcyzowy w Polsce

praca o objętości 66 stron

Wstęp 2

Rozdział I. Podatki w prawie podatkowym 4
1. Pojęcie i funkcje podatków 4
2. Elementy konstrukcji podatku 7
3. System podatkowy 12
3.1. Ewolucja systemu podatkowego 14
3.2. Klasyfikacja podatków 16
4. Pojecie i źródła prawa podatkowego 20

Rozdział II. Podatek akcyzowy w opodatkowaniu obrotu przedsiębiorstwa 24
1. Ogólna charakterystyka podatków obrotowych 24
2. Selektywne podatki obrotowe 27
3. Elementy konstrukcji podatku akcyzowego 31
4. Podatek akcyzowy a budżet państwa 36

Rozdział III. Podatek akcyzowy w Polsce w latach 2014-2017 40
1. Udział podatku akcyzowego w dochodach państwa w latach 2014-2017 40
2. Akcyza w świetle przepisów krajowych 46
3. Akcyzy w świetle prawa wspólnotowego 54
4. Różnice pomiędzy krajowymi a wspólnotowymi regulacjami 55

Zakończenie 58
Bibliografia 60
Spis tabel i rysunków 62
Załączniki 63

image_pdf