Płatne i bezpłatne formy reklamy w Internecie

94 strony, 57 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1.  Historia reklamy w Internecie.    4
1.1. Powstanie Internetu.    4
1.2. Początki reklamy internetowej.    12
1.3. Historia polskiego Internetu.    16

Rozdział 2.  Formy reklamy internetowej.    24
2.1. Witryna WWW jako podstawowa forma reklamowania się w Internecie    24
2.1.1. Rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach    24
2.1.2. Wykorzystanie zjawiska reklamy szeptanej    29
2.1.3. Wymiana odnośników    30
2.1.4. System wymiany bannerów    31
2.2. Sponsoring sieciowy    35
2.3. Poczta elektroniczna    37
2.4. Uczestnictwo w listach i grupach dyskusyjnych    41
2.5. Wysyłka biuletynów informacyjnych    44

Rozdział 3.  Czynniki decydujące o wyborze formy reklamy.    46
3.1. Odbiorca reklamy w Internecie    46
3.2. Stosowność produktu do reklamowania w Internecie    51
3.3. Kreowanie użyteczności reklamowej witryny WWW    54
3.4. Korzyści z zaistnienia w Internecie    62

Rozdział 4. Ocena skuteczności reklamy internetowej.    70

Zakończenie    86
Bibliografia    88
Spis tabel    92
Spis rysunków    93

image_pdf