Partnerstwo wschodnie – relacje UE z Ukrainą

Partnerstwo wschodnie historia powstania, polityka zagraniczna Ukrainy i UE, europejska polityka sąsiedztwa. Praca z 2012 roku.

spis treści wysyłamy na zapytanie

Partnerstwo Wschodnie ma za zadanie pogłębienie więzi politycznych i integracji gospodarczej z sześcioma partnerskimi krajami Wschodniej Europy i Zakaukazia:

  1. Armenią
  2. Azerbejdżanem
  3. Białorusią
  4. Gruzją
  5. Mołdawią
  6. Ukrainą
image_pdf