Oznaczanie miedzi jako mikroelementu w roślinach metodą absorpcji atomowej ASA

Praca dyplomowa przedłożona w Technikum Chemicznym w Kielcach. Ma 38 stron.

1. Wstęp
2. Występowanie i rola miedzi
3. Pobieranie miedzi przez rośliny
4. Objawy niedoboru i nadmiaru miedzi w roślinach
5. Graniczne zawartości miedzi w roślinach
6. Teoria absorpcji atomowej
7. Ogólna zasada działania aparatu do absorpcyjnej spektrometrii atomowej
8. Omówienie poszczególnych części aparatu
9. Część praktyczna:
9.1. Aparatura i sprzęt
9.2. Roztwory do wykreślenia krzywej wzorcowej
9.3. Wykonanie pomiaru
9.4. Mineralizacja materiału roślinnego
10. Wnioski
11. Literatura

image_pdf