Otwarte Fundusze Emerytalne

87 stron, 45 pozycji w bibliografii

WSTĘP    2

Rozdział 1. Kształtowanie się systemu emerytalnego w Polsce    4
1. System ubezpieczeń społecznych przed reformą    4
2. Przyczyny i założenia reformy    9
3. Obowiązujące regulacje prawne    17
4. Trzy filary nowego systemu.    24
4.1. Pierwszy filar.    24
4.2. Drugi filar (OFE)    29
4.3. Trzeci filar (PPE)    32

Rozdział 2. Powstanie i organizacja Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE)    40
1 Uwagi wstępne    40
2. Tworzenie i zadania PTE    41
3. Akcjonariusze i kapitały PTE    49
4. Administracja PTE    54
5. Organizacja PTE    63

Rozdział 3.  Analiza działalności otwartych funduszy emerytalnych na przykładzie OFE „Ego”    67
1. Charakterystyka Funduszu    67
2. Składki oraz wypłaty transferowe    68
3. Finansowanie działalności Funduszu    71
4. Warunki przystąpienia do funduszu    73
5. Obowiązki funduszu    76

ZAKOŃCZENIE    80
BIBLIOGRAFIA    82
SPIS TABEL    85
SPIS RYSUNKÓW    86

image_pdf