Organy Unii Europejskiej – kompetencje decyzyjne

Praca magisterska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I – INICJATYWA LEGISLACYJNA – KOMISJA
EUROPEJSKA 6
ROZDZIAŁ II – RADA UNII EUROPEJSKIEJ 12
ROZDZIAŁ III – UPRAWNIENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W
PROCESIE DECYZYJNYM 24
ROZDZIAŁ IV – EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 30
ROZDZIAŁ V – ORGANY DORADCZE UNII EUROPEJSKIEJ 34
ZAKOŃCZENIE 38
BIBLIOGRAFIA 39

image_pdf