Organizacje wirtualne – wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

praca magisterska
broniona w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie w czerwcu 2001 roku.

Rozdział I Małe i średnie Przedsiębiorstwa

1.1 Charakterystyka MSP
1.1.1 Rozwój sektora MSP w Polsce
1.1.2 Handel Zagraniczny
1.1.3 Bariery rozwoju MSP
1.2 Historia powstania Internetu
1.2.1 Rozwój Internetu w Polsce
1.2.2 Użytkownicy Internetu w Polsce
1.2.3 Gospodarka Internetowa
1.3 Organizacja wirtualna
1.3.1 Początek rozwoju organizacji wirtualnych
1.3.2 Charakterystyka organizacji wirtualnej
1.3.3 Rynek elektroniczny

Rozdział II Charakterystyka organizacji wirtualnej

2.1 Handel elektroniczny
2.1.1 Rozwiązania typu business-to-business
2.1.2 Rozwiązania typu business-to-customer
2.1.3 Problemy handlu elektronicznego
2.1.4 Systemy płatności i bezpieczeństwa w sieci
2.1.5 Elektroniczny podpis
2.2 Otoczenie przedsiębiorstwa wirtualnego
2.2.1 Kierowanie organizacją wirtualną
2.2.2 Pojęcie telepracy
2.2.3 Bariery rozwoju telepracy
2.2.4 Analiza SWOT
2.3 Reklama online
2.3.1 Strategie reklamowe w Internecie
2.3.2 Badania marketingowe

Rozdział III Znaczenie nowoczesnych technologii dla współczesnych MSP w oparciu o badania własne.

3.1 Charakterystyka próby
3.2 Aspekty działalności organizacji wirtualnych
3.3 Porównanie firm tradycyjnych i wirtualnych
3.3.1 Kapitał założycielski
3.3.2 źródła informacji o rynku
3.3.3 Dynamika liczby nowych klientów
3.3.4 Główni konkurenci w obszarze działalności firmy
3.3.5 Zarządzanie
3.3.6 Forma płatności

image_pdf