Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny

System opieki zdrowotnej to zbiór wielu instytucji z ogromną grupą profesjonalistów różnych zawodów medycznych, dla których celem jest ochrona zdrowia społeczeństwa, promocja zdrowia, profilaktyka, leczenie i pielęgnowanie, rehabilitacja.

Wstęp 3
Rozdział I.  Przedmiot usług świadczonych przezadministrację publiczną w Polsce w zakresie ochrony zdrowia 5
1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zdrowia 5
1.2. Zadania jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu opieki zdrowotnej 9
1.3. Podział zadań w zakresie ochrony zdrowia w Gminie Rędziny 13
Rozdział II. Struktura Jednostek udzielających świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej 16
2.1. Rodzaje jednostek( zakładu opieki zdrowotnej) 16
2.2. Struktura wewnętrzna zoz – u 17
2.3. Tworzenie zoz -u 19
2.4. Przemiany i likwidacje w zozie 20
Rozdział III Świadczenia zdrowotne w Gminie rędziny 26
3.1 Struktura demograficzna Gminy Rędziny 26
3.2 Zakład opieki zdrowotnej w gminie Rędziny 28
3.3 Monitorowanie świadczenia usług zozu przez Gminę Rędziny 30
Zakończenie 33
Bibliografia 34

image_pdf