Organizacja sieci oddziałów Banku z wykorzystaniem franchisingu

71 stron, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Franchising – geneza i rozwój
1. Geneza koncepcji franchisingu
2. Pojęcie i istota franchisingu
3. Formy i rodzaje franchisingu

Rozdział II.
Działalność franchisingowa  –  analiza korzyści i ograniczeń
1. Regulacje prawne w zakresie franchisingu
2. Determinanty działalności franchisingowej – uwarunkowania organizacyjne i realizatorskie
3. Franchising na forum międzynarodowym

Rozdział III.
Wybrane aspekty działalności franchisingowej w sektorze bankowym
1. Analiza franchisingu w sektorze bankowym
2. Getin Bank jako przykład dzielności franchisingowej  – powstanie i dynamika rozwoju
3. Zasady funkcjonowania franchisingu w sieci Getin Bank

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf