Organizacja rachunkowości w jednostce prowadzącej działalność gospospodarczą

Praca licencjacka. Uczelnia: ZACHODNIOPOMORSKA SZKOŁA BIZNESU W SZCZECINIE. Praca ma 80 str. i była obroniona na ocenę: bdb (5). Całość pisana czcionką arial nr 12 i nr 10. 150 przypisów!!!

SPIS TREŚCI:
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . 2

ROZDZIAŁ I Teoretyczne zagadnienia organizacji
rachunkowości
1.1 Pojęcie i podmiot rachunkowości . .. . . . . .4
1.2 Cele, cechy i funkcje rachunkowości. . . . . 11
1.3 Standardy i regulacje prawne funkcjonowania
rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . .13
1.4 Zakres rachunkowości . . . . . . .. . . . . . . . 18
1.5 Zasady prawidłowej rachunkowości . . . . . .19

ROZDZIAŁ I I Elementy rachunkowości
2.1 Dokumentacja rachunkowości . . . . . . . . . 24
2.2 Wycena aktywów i pasywów . . . . .. . . . . .37
2.3 Organizacja inwentaryzacji . . . . . . . . . . . .44
2.4 Ustalanie wyniku finansowego . . . . . . . . . .46

ROZDZIAŁ I I I Sprawozdawczość finansowa
3.1 Istota sprawozdawczości finansowej . . . . .52
3.2 Struktura sprawozdania finansowego . . . . . 58
3.3 Analiza wybranych elementów sprawozdania
firmy „X” S.A. . . . . . . . . .69

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Wykaz literatury . . . . . . . . .. . . . . . . . . 79
Akty prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Spis tabel i schematów . . . . . . . . . . . . 80

image_pdf