Organizacja powiatowa systemu bezpieczeństwa np. powiatu pułtuskiego

praca magisterska z bezpieczeństwa: 110 stron, 23 pozycje w bibliografii

WSTĘP

1. Współczesna istota bezpieczeństwa
1.1. Pojecie i zakres bezpieczeństwa
1.2. Charakterystyka zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo
1.3. Potrzeby i szanse tworzenia bezpieczeństwa

2. Organizacje lokalnego systemu bezpieczeństwa
2.1. Organy samorządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo
2.2. Działalność Powiatowego Wydziału Zarządzania Kryzysowego
2.3. Siły, inspekcje i straże w powiecie pułtuskim

3. Perspektywy tworzenia bezpieczeństwa lokalnego w powiecie
3.1. Powiatowy system zagrożenia kryzysowego
3.2. Program monitoringu zagrożeń
3.3.Kierunki poprawy stanu bezpieczeństwa w powiecie

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf