Organizacja inwentaryzacji majątku przedsiębiorstwa

102 strony, 26 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1.  Istota inwentaryzacji składników majątkowych    5

1.1. Podstawowe definicje    5
1.2. Zasady formalne inwentaryzacji    12
1.3. Zasady merytoryczne    15
1.4. Odpowiedzialność karna, cywilna i skarbowa    20

Rozdział 2.  Miejsce inwentaryzacji w systemie rachunkowym podmiotów gospodarczych    25

2.1. Inwentaryzacja a zapisy księgowe    25
2.2. Rodzaje weryfikacji stanów zapisów z rzeczywistością    30
2.3. Obieg dokumentacji magazynowej    35
2.4. Dokumenty związane z inwentaryzacją    38

Rozdział 3. Metody inwentaryzacji    43

3.1. Dobór metod do inwentaryzowanych składników    43
3.2. Czas spisów    52
3.3. Przygotowanie do inwentaryzacji    56
3.4. Instrukcje inwentaryzacyjne    61

Rozdział 4. Proces inwentaryzacji w przedsiębiorstwie X    65

4.1. Organizacja prac inwentaryzacyjnych    65
4.1.1. Dokumentacja inwentaryzacyjna – księga inwentarzowa    65
4.1.2. Numery inwentarzowe i oznakowanie    76
4.1.3. Obowiązki osoby odpowiedzialnej za inwentaryzację    78
4.2. Metody inwentaryzacji stosowane w przedsiębiorstwie X    80
4.2.1. Spis z natury    80
4.2.1. Metoda weryfikacji    82
4.2.3. Pozostałe metody inwentaryzacji    83
4.3. Terminy inwentaryzacji    84
4.4. Zadania komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych    86

Podsumowanie    90
Bibliografia    93
Akty prawne    95
Spis tabel    96
Spis załączników    97
Załączniki    98

image_pdf