Ordynacja podatkowa

96 stron, 120 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Geneza prawa podatkowego    3
1. System podatkowy I Rzeczypospolitej    3
2. System podatkowy II Rzeczypospolitej    8
2.1. Unifikacja systemu podatkowego    8
2.2. Państwowy podatek dochodowy    9
2.3. Państwowy podatek przemysłowy    12
2.4. Opodatkowanie majątku    14
2.5. Opodatkowanie pośrednie    16
2.6. Ordynacja podatkowa z dnia 15 marca 1934 roku    17
3. System podatkowy Polski Ludowej    19
4. Kodyfikacja prawa podatkowego a ordynacja podatkowa    22

Rozdział II. Zagadnienia ogólne dotyczące ordynacji podatkowej    26
1. Ogólne prawo podatkowe    26
2. Struktura Ordynacji podatkowe z 1997 roku    27
3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Ordynacji podatkowej    28
4. Podmioty stosunków prawnopodatkowych    32
4.1. Strony stosunku prawnopodatkowego    32
4.2. Instytucje rozszerzające zakres podmiotowy stosunku prawnopodatkowego    41
5. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe    47

Rozdział III. Ordynacja Podatkowa jako źródło prawa    51
1. Sposób prowadzenia postępowań podatkowych    51
2. Organy prowadzące postępowania w zakresie prowadzonych spraw i ich prawidłowa interpretacja    57
3. Zakres normatywny Ordynacji Podatkowej    61
4. Skuteczność Ordynacji Podatkowej    70
5. Ordynacja podatkowa po 1 maja 2004    74
5.1. Dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa Unii Europejskiej    74
5.2. Zmiany w Ordynacji podatkowej w kontekście Dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących prawa podatkowego    78

Zakończenie    87
Bibliografia    89

image_pdf