Oracle i MySQL – studium porównawcze

Praca magisterska. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ocena bdb.

1. WPROWADZENIE DO BAZ DANYCH. 6
1.1. HISTORIA DANYCH I ZARZĄDZANIA DANYMI. 6
1.2. CO TO JEST BAZA DANYCH. 7
1.3. CO TO JEST MODEL DANYCH. 8
1.4. CO TO JEST SYSTEM ZARZĄDZANI A BAZĄ DANYCH. 10
1.5. STANDARD ARCHITEKTURY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH. 10
2. WPROWADZENIE DO SYSTEMÓW BAZ DANYCH ORACLE I MYSQL. 12
2.1. CZYM JEST ORACLE, A CZYM MYSQL. 12
2.2. HISTORIA POWSTANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH ORACLE. 13
2.3. HISTORIA POWSTANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH MYSQL. 15
3. ARCHITEKTURA. 16
3.1. ARCHITEKTURA ORACLE. 16
3.2. ARCHITEKTURA MYSQL. 20
3.3. ZASADNICZE RÓŻNICE W BUDOWIE. 21
4. SQL WIDZIANY Z PUNKTU WIDZENIA ORACLE I MYSQL. 23
4.1. RÓŻNICE W SKŁADNI POLECEŃ SQL. 23
4.2. OPIS POLECEŃ SQL ZAIMPLEMENTOWANYCH W ORACLE, A POMINIĘTYCH W MYSQL. 29
4.3. OPIS POLECEŃ SQL ZAIMPLEMENTOWANYCH W MYSQL, A POMINIĘTYCH W ORACLE. 31
5. ADMINISTRATOR A SYSTEM BAZODANOWY ORACLE I MYSQL. 32
5.1. ROLA ADMINISTRATORA W BAZACH DANYCH. 32
5.2. INSTALOWANIE, URUCHAMIANIE I ZAMYKANIE ORACLE I MYSQL. 32
5.3. TWORZENIE BAZ DANYCH. 35
5.4. OBIEKTY BAZ DANYCH. 36
5.5. ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI. 40
5.6. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZ DANYCH. 42
5.7. PLIKI KONFIGURACYJNE. 45
5.8. KOPIE ZAPASOWE. 49
6. PROGRAMISTA A SYSTEM BAZODANOWY ORACLE I MYSQL. 53
6.1. DOSTĘP DO ORACLE I MYSQL Z PROGRAMÓW NAPISANYCH W JAVA. 53
6.2. DOSTĘP DO ORACLE I MYSQL Z PROGRAMÓW NAPISANYCH W C I C++ 60
6.3. DOSTĘP DO ORACLE I MYSQL Z PROGRAMÓW NAPISANYCH W PHP. 73
6.4. ORACLE A INTERNET (JAVA). 80
6.5. ORACLE FORMS BUILDER, ORACLE RAPORTS BUILDER, ORACLE DESIGNER. 84
6.6. TRANSAKCJE. 86
7. BRAKUJE FUNKCE MYSQL DOSTEPNE W ORACLE. 97
7.1. PRZETWARZANIE ROZPROSZONE. 97
7.2. SERWER APLIKACJI (ORACLE APPLICATION SERVER) – ARCHITEKTURA TRÓJWARSTWOWA. 101
7.3. PARTYCJONOWANIE DANYCH. 106
7.4. HURTOWNIE DANYCH. 111
8. ROZSZERZENIE MYSQL. 126
8.1. MAXDB (SAP DB). 126
9. PODSUMOWANIE. 129
LITERATURA. 131
SPIS ILUSTRACJI. 132

image_pdf