Opodatkowanie wymiany handlowej z podmiotami zagranicznymi

71 stron, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I.  Uregulowania prawne podatku VAT    5
1.1. Podatnicy podatku    5
1.2. Czynności opodatkowane podatkiem    8
1.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe    15
1.4. Dokumentacja czynności opodatkowanych podatkiem    17

Rozdział II. Opodatkowanie międzynarodowej wymiany handlowej podatkiem VAT    27
2.1. Eksport towarów    27
2.2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów    29
2.3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów    36
2.4. Zaliczki opodatkowane VAT    43

Rozdział III. Ewidencja podatku VAT w międzynarodowej wymiany handlowej    48
2.1. Ogólne zasady ewidencji    48
2.2. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług    55
2.3. Eksport towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów    59
2.4. Import towarów i usług    61

Zakończenie    68
Bibliografia    69
Spis rysunków i tabel    72

image_pdf