Opodatkowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw np. firmy XYZ

95 stron, 38 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i jego gospodarcze znaczenie    5
1.1. Małe i średnie przedsiębiorstwa – pojęcie i interpretacja    5
1.2. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej    10
1.3. Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw    14
1.4. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i ocena jego rozwoju    19

Rozdział II. Zasady opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw    33
2.1. Istota i funkcje podatków    33
2.2. Formy organizacyjne przedsiębiorstwa a jego opodatkowanie    38
2.3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych i jego istota    42
2.4. Zryczałtowane formy opodatkowania    55
2.5. Opodatkowanie osoby prawnej    58

Rozdział III. Funkcjonowanie podatków w przedsiębiorstwie XYZ sp. z o.o., jego ocena i znaczenie dla działalności    66
3.1. XYZ Sp. z o.o.– powstanie, rozwój, zakres działania i wyniki ekonomiczne    66
3.2. Funkcjonowanie podatku od towarów i usług    73
3.3. Funkcjonowanie podatku dochodowego od osób prawnych    78
3.4. Obciążenia podatkowe kosztów działalności    80
3.5. XYZ sp. z o. o. jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych    82
3.6. Obciążenia podatkowe i próba oceny ich wpływ na działalność i wyniki finansowa badanego przedsiębiorstwa    88

Zakończenie    92
Bibliografia    94
Spis tabel    96

image_pdf