Opodatkowanie podatkiem VAT

103 strony, 40 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Streszczenie    6

Rozdział 1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW    7
1.1. Istota i zadania podatku od towarów i usług    7
1.2. Znaczenie podatku VAT dla państwa i przedsiębiorstwa    15
1.3. Zasady płacenia podatku od towarów i usług w tzw. starych państwach Unii Europejskiej    21

Rozdział 2. PROCEDURY DOSTOSOWANIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W POLSCE DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ    29
2.1. Procedury dostosowania stawek podatku VAT w Polsce do wymogów Unii Europejskiej    34
2.2. Informacja podsumowująca. Deklaracje Intrastat    39
2.3. Podatek VAT po przystąpieniu do Unii Europejskiej    41
2.3.1. Zakres opodatkowania i zakres terytorialny    41
2.3.2. Podatnicy i transakcje podlegające opodatkowaniu    42
2.3.3. Miejsce powstania obowiązku podatkowego    48
2.3.4. Podstawa opodatkowania i stawki VAT    50
2.3.5. Zwolnienia, odliczenia i zwroty VAT    53
2.3.6. Podatek VAT w budownictwie    56

Rozdział 3. OCENA ZMIAN W PŁACENIU PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ FIRMĘ „KONTRAKT” PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ    61
3.1. Charakterystyka działalności firmy ,,Kontrakt”    61
3.1.1. Działalność firmy    61
3.1.2. Podstawowe dane ekonomiczno-finansowe    62
3.2. Procedury płacenia podatku VAT przez firmę „Kontrakt’’ przed akcesją Polski do Unii Europejskiej    64
3.2.1. Zasada terytorialności opodatkowania podatkiem od towarów i usług    71
3.2.2. Specyfika płacenia podatku VAT    72
3.3. Procedury płacenia podatku VAT przez firmę ,,Kontrakt” po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej    74
3.3.1. Miejsce powstania obowiązku podatkowego    85
3.3.2. Specyfika płacenia podatku VAT    88
3.4. Istotne różnice i korzyści w płaceniu podatku VAT przez firmę „Kontrakt’’ po przystąpieniu Polski do UE    90

Zakończenie    96
Bibliografia    98
Spis tabel    102
Spis rysunków    103

image_pdf