Opodatkowanie podatkiem dochodowym MSP

86 stron, 49 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Funkcje podatków – aspekt teoretyczny    4
1.1. Teoretyczne podstawy poboru podatków    4
1.1.1. Podatek i system podatkowy    7
1.1.2. Konstrukcja podatku    12
1.2. Klasyfikacja podatków    17
1.2.1. Systemy podatkowe w Polsce i na .świecie    22

Rozdział 2. Charakterystyka opodatkowania podatkiem dochodowym małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce    26
2.1. Stawki podatku dochodowego    29
2.2. Zwolnienia z podatku    44
2.3. Bezpośredni zwrot podatku    46
2.4. Obowiązki w zakresie rozliczeń z Urzędem Skarbowym    47

Rozdział 3. Charakterystyka opodatkowania podatkiem dochodowym małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Estonii i na Łotwie    51
3.1. Stawki podatku dochodowego    51
3.1.1. Podatki dochodowe w Republice Czeskiej    51
3.1.2. Podatki dochodowe na Węgrzech    56
3.2. Zwolnienia z podatków    60
3.2.1. Zwolnienia podatkowe w Republice Czeskiej    60
3.2.2. Zwolnienia podatkowe  na Węgrzech    61
3.3. Podstawowe kierunki ewolucji systemu podatkowego w Republice Czeskiej i na Węgrzech    62
3.3.1. Bodźce i zachęty podatkowe w Republice Czeskiej    63
3.3.2. Bodźce i zachęty podatkowe na Węgrzech    64
3.4. Ewolucja reform podatkowych w Estonii i na Łotwie    65
3.5. Wnioski z porównania opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w Republice Czeskiej oraz na Węgrzech    73

Zakończenie    79
Bibliografia    82
Spis tabel    86

image_pdf