Opodatkowanie osób fizycznych w polskim systemie podatkowym

praca ma równo 60 stron oraz 54 pozycje w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. OGÓLNE POJĘCIA I ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PODATKIEM 4
1.1. Pojęcie i cechy podatku 4
1.2. Funkcje podatków 8
1.3. Elementy struktury podatku 12
1.4. System podatkowy w Polsce 17

ROZDZIAŁ II. UPROSZCZONE FORMY OPODATKOWANIA 23
2.1. Charakterystyka ogólna uproszczonych form opodatkowania 23
2.2. Ryczałt ewidencjonowany 27
2.3. Karta podatkowa 40
2.4. Opodatkowanie osób duchownych 45

ROZDZIAŁ III. PORÓWNANIE RÓŻNYCH FORM OPODATKOWANIA 50

ZAKOŃCZENIE 54
BIBLIOGRAFIA 56
SPIS TABEL 59
SPIS RYSUNKÓW 60

https://ohne-rezeptkaufen.com/viagra-ohne-rezept-kaufen.html