Opodatkowanie małych przedsiębiorstw

86 stron, 64 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.  Formy organizacyjno – prawne polskich przedsiębiorców
1. Pojęcie przedsiębiorców i ich rodzaje
2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorców
3. Podejmowanie działalności gospodarczej
4. Spółki handlowe
5. Inne formy działalności przedsiębiorców
6. Charakterystyka małych przedsiębiorców 

Rozdział II. Sposoby opodatkowania dochodów przedsiębiorców
1. Opodatkowanie dochodu osób fizycznych
1.1 Zasady ogólne
1.2 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
1.3 Karta podatkowa
1.4 19% podatek dochodowy z działalności gospodarczej
2. Podatek dochodowy od osób prawnych

Rozdział III.
Szczególne zasady opodatkowania małych przedsiębiorców

Rozdział IV.
Symulacja wpływu wyboru formy opodatkowania na wysokość obciążenia podatkowego małego przedsiębiorcy.
1. Opodatkowanie w formie karty podatkowej
2. Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3. Opodatkowanie na zasadach ogólnych
4. Opodatkowanie 19% podatkiem dochodowym z działalności gospodarczej
5. Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz aktów normatywnych

Spis tabel

image_pdf