Opodatkowanie leasingu w Polsce w ujęciu podatkowym i rachunkowym

86 stron, 51 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Istota i rodzaje systemów podatkowych    5
1.1. Geneza systemów podatkowych    5
1.2. Zasady podatkowe    10
1.3. Funkcje podatków    11
1.4. Konstrukcja i ewolucja systemu podatkowego w Polsce    16

Rozdział II. Leasing w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw    28
2.1. Rozwój leasingu na świecie    28
2.2. Historia polskiego leasingu    30
2.3. Istota leasingu    33
2.4. Charakter ekonomiczno-prawny leasingu    34

Rozdział III. Leasing operacyjny i finansowy    40
3.1. Charakterystyka leasingu operacyjnego    41
3.2. Charakterystyka leasingu finansowego    42
3.3. Specyfika polskiego leasingu operacyjnego i finansowego    45
3.4. Inne klasyfikacje leasingu    47

Rozdział IV. Skala leasingu w Polsce i na świecie    51
4.1. Rozwój leasingu na świecie    51
4.2. Wielkość i struktura transakcji leasingowych w Polsce    52

Zakończenie    57
Bibliografia    59
Spis rysunków i tabel    61

image_pdf