Opodatkowanie gospodarstwa rolnego

79 stron, 66 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólna charakterystyka podatków 4
1.1. Pojęcie podatku 4
1.2. Elementy konstrukcji podatków 9
1.3. Funkcje podatków 12
1.4. Zasady podatkowe 17
1.5. Klasyfikacje podatków 20

Rozdział II. Zasady funkcjonowania podatków obciążających rolnictwo 27
2.1. Podatek rolny 27
2.2. Podatek od nieruchomości 33
2.3. Podatek od towarów i usług (VAT) 37
2.4. Pozostałe podatki w rolnictwie 40
2.4.1. Podatek od działów specjalnych produkcji rolnej 40
2.4.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 42
2.4.3. Karta podatkowa 45
2.4.4. Podatek od lasów 46
2.4.5. Podatek od środków transportowych 48

Rozdział III. Obciążenie podatkowe gospodarstw rolnych 51
3.1. Gospodarstwo rolne jako podmiot gospodarujący 51
3.2. Ogólna charakterystyka badanego gospodarstwa rolnego 54
3.2.1. Położenie i rys historyczny 54
3.2.2. Działalność badanego gospodarstwa rolnego 55
3.2.3. Zatrudnienie w gospodarstwie rolnym i podatek dochodowy od osób fizycznych 57
3.3. Ocena obciążeń gospodarstwa rolnego podatkiem rolnym 58
3.4. Rozrachunki gospodarstwa rolnego z tytułu podatku VAT oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 58
3.5. Podatek dochodowy od osób prawnych w gospodarstwie rolnym 64
3.6. Pozostałe podatki obciążające gospodarstwo rolne 70

Zakończenie 72
Bibliografia 74
Spis tabel 78
Spis rysunków 79

image_pdf