Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw podatkiem dochodowym od osób prawnych

z załącznikami 90 stron, 64 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod oceny działalności przedsiębiorstw 4
1. Pojęcie i cechy przedsiębiorstw 4
2. Klasyfikacja przedsiębiorstw 6
3. Metody oceny przedsiębiorstwa 10
4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa 14
4.1. Pojęcie wyniku finansowego 14
4.2. Rachunek zysków i strat jako sprawozdanie służące ocenie wyniku finansowego 16
4.3. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 18
5. Czynniki wpływające na wynik finansowy 20

Rozdział II Obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 22
1. Pojęcie i rodzaje podatków 22
2. Podatki obciążające przedsiębiorstwa 32
3. Wpływ podatków na wynik finansowy 36

Rozdział III Specyfika podatku dochodowego od osób prawnych i jego wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa 41
1. Zasady podatku dochodowego od osób prawnych 41
2. Ewidencja i rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych 50
3. Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa 50

Rozdział IV Analiza wpływu podatku dochodowego na wyniki finansowe netto przedsiębiorstwa Comarch 54
1. Charakterystyka spółki 54
2. Analiza rachunku zysków i strat jako metoda oceny wyniku finansowego 57
3.1. Analiza przychodów przedsiębiorstwa 58
3.2. Analiza kosztów przedsiębiorstwa 62
4. Analiza wpływu podatku dochodowego od osób prawnych na wynik finansowy przedsiębiorstwa 66

Zakończenie 71
Bibliografia 74
Spis tabel 78
Spis rysunków 79
Spis wykresów 80
Spis załączników 81

image_pdf