Operacyjne koszty działalności przedsiębiorstwa

103 strony, 33 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I Koszty w działalności przedsiębiorstwa    5
1.1. Pojęcie kosztów    5
1.2. Klasyfikacja kosztów wg różnych kryteriów    8
1.3. Sposoby ewidencji kosztów    11
1.4. Związki między ośrodkami kosztów    20
1.5. Operacyjne koszty działalności gospodarczej    27

Rozdział II  Charakterystyka działalności WSS Społem Wola w Warszawie    31
2.1. Geneza działalności  Spółdzielni    31
2.2. Struktura organizacyjna    36
2.3. Opis zasobów Spółdzielni    42
2.4. Sposoby i metody rozliczania kosztów działalności stosowanych przez WSS Społem    45
2.5. Wielkość i struktura zatrudnienia    47
2.6. Wynik działalności gospodarczej za ubiegłe lata    49

Rozdział III.  Analiza kosztów w działalności operacyjnej WSS Społem Wola w Warszawie    54
3.1. Charakterystyka problemu badawczego    54
3.2. Analiza operacyjnych kosztów działalności    56
3.3. Koszty wg rodzaju    64
3.4. Analiza wskaźnikowa wg potrzeb rachunkowości zarządczej.    68
3.5. Analiza porównawcza przychodów i kosztów    71

Rozdział IV. Synteza wyników    75
4.1. Wyniki pozwalające na udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze    75
4.2. Wyniki badań i ich interpretacja    77
4.3. Ocena całkowita badanego podmiotu    81

Rozdział V. Wnioski przydatne dla praktyki    88

Zakończenie    95
Bibliografia    98
Spis tabel    100
Spis schematów    101
Spis rysunków    102
Streszczenie    103

image_pdf