Opensource, outsourcing jako alternatywne sposoby zarządzania IT

Praca magisterska, AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU, Wrocław 2006

Spis treści
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1
PROBLEMATYKA OUTSOURCINGU
1.1 DEFINIOWANIE OUTSOURCINGU
1.2 CELE I ZADANIA OUTSOURCINGU – NA PRZYKŁADZIE FIRMY OUTSOURCINGOWEJ
1.3 RODZAJE OUTSOURCINGU
1.4 RYNEK OUTSOURCINGOWY W POLSCE I NA ŚWIECIE
1.5 KORZYŚCI I ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z OUTSOURCINGU
1.6 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
ROZDZIAŁ 2
OUTSOURCING, A WŁASNY DZIAŁ IT – ZESTAWIENIA PORÓWNAWCZE
2.1 PODSTAWOWE ZADANIA I KOSZTY UTRZYMANIA WŁASNEGO DZIAŁU IT
2.2 ZALETY, WADY I ZAGROŻENIA WŁASNEGO DZIAŁU IT
2.3 ANALIZA PORÓWNAWCZA OUTSOURCINGU Z WŁASNYM DZIAŁEM IT
ROZDZIAŁ 3
PROBLEMATYKA OPROGRAMOWANIA KOMERCYJNEGO – ANALIZA KOSZTÓW
3.1 RODZAJE I KIERUNKI ROZWOJU LICENCJI KOMERCYJNYCH
3.2 KOSZTY OPROGRAMOWANIA KOMERCYJNEGO
3.3KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM, MODYFIKACJA, AKTUALIZACJĄ OPROGRAMOWANIA
ROZDZIAŁ 4
CHARAKTERYSTYKA OPROGRAMOWANIA TYPU OPENSOURCE
4.1 IDEA I HISTORIA OPENSOURCE
4.2 RODZAJE LICENCJI OPENSOURCE
4.3 ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE WOBEC OPROGRAMOWANIA KOMERCYJNEGO
4.4 PROBLEMY IMPLEMENTACJI OPROGRAMOWANIA DARMOWEGO
4.5 ANALIZA PORÓWNAWCZA KOSZTÓW ZAKUPU OPROGRAMOWANIA TYPU OPENSOURCE Z KOMERCYJNYM
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
NETOGRAFIA
SPIS TABEL

image_pdf