OPEC oraz jego wpływ na rynek naftowy

pięć rozdziałów, bardzo obszerna praca

Wstęp

Rozdział I.
Międzynarodowy rynek ropy naftowej – charakterystyka okresów kryzysowych
1.1. Okres pierwszego kryzysu historycznego – geneza
1.1.1. Pierwszy kryzys naftowy w latach 1973-1974
1.2. Kryzys naftowy w latach 1979-1980
1.3. Ropa naftowa w końcu lat 80-tych i początku lat 90-tych

Rozdział II.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
1. Geneza OPEC
2. Cele OPEC
3. Członkostwo
4. Struktura organizacji

Rozdział III.
Znaczenie OPEC w kształtowaniu podaży i cen surowca na rynku światowym
1. Limity produkcyjne ropy naftowej państw członkowskich
2. Koszyk Referencyjny OPEC
3. Polityka informacyjna organizacji
4. Udział OPEC w światowej produkcji ropy naftowej

Rozdział IV.
Polityczny i ekonomiczny wpływ cen ropy naftowej na gospodarkę światową
1. Konsolidacja działań państw naftowych w ramach organizacji OPEC i OAPEC
2. Rola państw OPEC w załamaniu cen ropy w trakcie trzeciego kryzysu naftowego
3. Ropa naftowa jako główny czynnik ekonomiczny wybuchu II wojny w Zatoce

Rozdział V.
Światowe zasoby ropy i prognozy na przyszłość
1. Możliwość odkrycia nowych złóż ropy naftowej na świecie
2. Polska na tle światowego handlu ropą

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

image_pdf