Omówienie poglądów politycznych Niccolo Machiavellego

Praca magisterska, broniona na Uniwersytecie Rzeszowskim z przedmiotu; Historia doktryn polityczno-prawnych

1. Życiorys Niccolo Machiavellego
2. Florencja jako kolebka Romantyzmu
3. „Książę” jako dzieło o ponadczasowym przesłaniu politycznym
4. Najważniejsza myśl polityczna pozostałego dorobku

image_pdf