Okres przemian w działalności banków na przykładzie…

103 strony, 25 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Sytuacja gospodarcza Polski w okresie transformacji    6
1.1. Plan Balcerowicza i sytuacja makroekonomiczna Polski w okresie przejściowym w latach 1989 – 1991    6
1.2. Sytuacja makroekonomiczna gospodarki Polski w latach 1990 – 1991    12
1.3 Zmiana polityki w Polsce w latach 1991-1993 i jej wpływ na sytuację gospodarczą kraju    16

Rozdział II.  Polski system bankowy w latach 1989 – 1993    24
2.1. Rozwój nowego systemu bankowego    24
2.2. Metody i cele nadzoru bankowego    34
2.3. Polskie regulacje nadzorcze    41
2.3.1 Współczynnik rentowności jako miernik oceny sytuacji finansowej banków komercyjnych w okresie transformacji    41
2.3.2. Współczynnik adekwatności    46
2.3.3 Uwarunkowania i ryzyko działalności kredytowej banków komercyjnych    52
2.3.4. Wskaźnik płynności.    66

Rozdział III  Agrobank S.A. jako przykład banku komercyjnego działającego w okresie transformacji    77
3.1. Podstawy prawne działalności i przedmiot działania    77
3.2. Organizacja banku    81
3.3. Działalność depozytowa i rozliczeniowa Agrobanku S.A.    84
3.4. Działalność kredytowa badanego banku    88
3.5. Poziom współczynnika wypłacalności oraz wskaźnika płynności Agrobanku S.A.    91

Podsumowanie    96
Bibliografia    99
Spis tabel    101
Spis wykresów    103

image_pdf