Okres przemian w działalności banków na przykładzie…

103 strony, 25 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Sytuacja gospodarcza Polski w okresie transformacji    6
1.1. Plan Balcerowicza i sytuacja makroekonomiczna Polski w okresie przejściowym w latach 1989 – 1991    6
1.2. Sytuacja makroekonomiczna gospodarki Polski w latach 1990 – 1991    12
1.3 Zmiana polityki w Polsce w latach 1991-1993 i jej wpływ na sytuację gospodarczą kraju    16

Rozdział II.  Polski system bankowy w latach 1989 – 1993    24
2.1. Rozwój nowego systemu bankowego    24
2.2. Metody i cele nadzoru bankowego    34
2.3. Polskie regulacje nadzorcze    41
2.3.1 Współczynnik rentowności jako miernik oceny sytuacji finansowej banków komercyjnych w okresie transformacji    41
2.3.2. Współczynnik adekwatności    46
2.3.3 Uwarunkowania i ryzyko działalności kredytowej banków komercyjnych    52
2.3.4. Wskaźnik płynności.    66

Rozdział III  Agrobank S.A. jako przykład banku komercyjnego działającego w okresie transformacji    77
3.1. Podstawy prawne działalności i przedmiot działania    77
3.2. Organizacja banku    81
3.3. Działalność depozytowa i rozliczeniowa Agrobanku S.A.    84
3.4. Działalność kredytowa badanego banku    88
3.5. Poziom współczynnika wypłacalności oraz wskaźnika płynności Agrobanku S.A.    91

Podsumowanie    96
Bibliografia    99
Spis tabel    101
Spis wykresów    103