Okrągły Stół w Polsce i jego polityczne konsekwencje

Praca licencjacka broniona w WSNHiD w Poznaniu

Okrągły Stół w Polsce i jego polityczne konsekwencje

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
RZECZYWISTOŚĆ POLITYCZNA POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ POPRZEDZAJĄCA WYDARZENIA „OKRĄGŁEGO STOŁU”
1.1 Polska opozycja od czasów stanu wojennego do 1989 r.
1.2 Przesłanki nadchodzącego kryzysu PRL – u

ROZDZIAŁ II

OBRADY „OKRĄGŁEGO STOŁU”
2.1 Kompromis czy konfrontacja
2.2 Jak doszło do spotkania przy „Okrągłym Stole”
2.3 Przebieg i rezultaty obrad

ROZDZIAŁ III
POLITYCZNE KONSEKWENCJE USTALEŃ „OKRĄGŁEGO STOŁU”
3.1 Wybory’1989
3.2 Ustalenia „Okrągłego Stołu” – ocena z perspektywy czasu
3.3 Zagraniczne echa przewrotu w Polsce

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

image_pdf