Ojcowski Park Narodowy – jako regionalny produkt turystyczny

Praca Magisterska; UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI,Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Instytut Spraw Publicznych,Kierunek: Zarządzanie i Marketing. Specjalność: Zarządzanie w Turystyce, 2004

Wstęp

ROZDZIAŁ I.
ISTOTA REGIONALNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO
1.1 Co to jest regionalny produkt turystyczny?
1.2 Struktura regionalnego produktu turystycznego
1.3 Cykl życia produktu turystycznego
1.4 Warunki kształtowania regionalnego produktu turystycznego

ROZDZIAŁ II.

NA SZLAKU ORLICH GNIAZD – OJCOWSKI PARK NARODOWY JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA

2.1 Historia utworzenia i położenie Ojcowskiego Parku Narodowego
2.2 Regionalne zabytki architektury
2.3 Grota Łokietka – legenda Ojcowa
2.4 Skarby Doliny Prądnika

ROZDZIAŁ III.

OJCOWSKI PARK NARODOWY – SERCE JURY KRAKOWSKO – CZĘSTOCHOWSKIEJ – OFERTA DLA TURYSTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

3.1 Propozycje imprez tematycznych w scenerii malowniczego krajobrazu Jury
3.2 Aktywny wypoczynek na szlakach turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego
3.3 Rozwój turystyki rowerowej, jako propozycja uatrakcyjnienia regionu Ojcowskiego Parku Narodowego
3.4 Warunki efektywnej komercjalizacji Ojcowskiego Parku Narodowego,
jako regionalnego produktu turystycznego

Zakończenie

Literatura

Spis rysunków

image_pdf