Ogólny proces technologiczny naprawy głównej pojazdu

DYPLOMOWA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KONINIE

WSTĘP
1. Ogólny proces technologiczny naprawy pojazdu
2. Przyjęcie pojazdu do naprawy
2.1. Oględziny
2.2. Mycie pojazdu
3. Demontaż na zespoły
4. Demontaż zespołów na części
5. Weryfikacja części
6. Metody naprawy części
6.1. Naprawa części za pomocą obróbki mechanicznej
6.2. Naprawa części metodą obróbki na wymiary naprawcze
6.3. Naprawa części z zastosowaniem elementów uzupełniających
6.4. Naprawa części metodami ślusarskimi
6.5. Naprawa części metodami obróbki plastycznej
6.6. Naprawa części za pomocą klejenia
6.7. Naprawa części metodami spawalniczymi.
7. Kompletownie części oraz składanie zespołów mechanizmu
8. Docieranie i wypróbowanie zespołów mechanizmu
9. Malowanie zespołów mechanizmu
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA

PRACA MA 42 STRONY

image_pdf