Ogólne zasady systemu bezpieczeństwa żywności na przykładzie Spółdzielni Mleczarskiej „Michowianka”

53 strony, 24 pozycje w bibliografii

1. WSTĘP 3

2.  PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA 5
2.1. Uwarunkowania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 5
2.2.System HACCP jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 6
2.3. Zasady systemu HACCP i etapy jego wdrażania 7
2.3.1. Działania związane z wdrażaniem zasada systemu HACCP 25
2.3.2. Analiza zagrożeń  26
2.3.3. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli 28
2.3.4. Ustalenie limitów krytycznych 30
2.3.5.Ustalenia systemu monitorowania każdego CCP 30
2.3.6. Ustalenie działań korygujących  31
2.3.7. Opracowanie procedur weryfikacji 32
2.3.8. Prowadzenie dokumentacji i zapisów 32
2.4. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej 35
2.4.1. Lokalizacja i otoczenie zakładu 36
2.4.2. Budynki produkcyjne 36
2.4.3. Maszyny i urządzenia  38
2.4.4. Procesy mycia i dezynfekcji  39
2.4.5. Zaopatrzenie w wodę 40
2.4.6. Kontrola odpadów  40
2.4.7. Zabezpieczenie przed szkodnikami  40
2.4.8. Szkolenie personelu  41
2.4.9. Higiena i stan zdrowia personelu 41
2.4.10. Dokumentacja i zapisy  42

3. MATERIAŁ I METODYKA 44

4. OMÓWIENIE WYNIKÓW 46

5. PODSUMOWANIE 50

6. LITERATURA  52

image_pdf