Oferta produktów kredytowych banku jako źródło kapitałów obcych przedsiębiorstw

117 stron, 87 pozycji w bibliografii

WSTĘP    4

ROZDZIAŁ I CHARAKTERYSTYKA  BANKU  PEKAO  S.A.  NA  RYNKU  USŁUG BANKOWYCH    7
1.1. Historia powstania i stan prawny banku Pekao S.A.    7
1.1.1. Główni akcjonariusze banku Pekao S. A.    9
1.1.2. Podstawowa oferta produktowa banku Pekao S.A dla klientów instytucjonalnych    10
1.1.3. Konkurencyjność na rynku usług bankowych    13
1.1.4. Pozycja rynkowa banku Pekao S.A.    15
1.2. Analiza portfela kredytowego w skali banku    18
1.2.1. Struktura rodzajowa kredytów    20
1.2.3. Klasyfikacja należności od kredytobiorców    21

ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH OFEROWANE PRZEZ PEKAO S.A.    30
2.1. Pojęcie i formy finansowania    30
2.1.1. Kredyt bankowy jako zewnętrzne źródło kapitału podmiotów gospodarczych    33
1.2.1. Cena kredytu    37
2.2.2. Umowa kredytowa i jej zawartość merytoryczna    41
2.3. Bariery w pozyskiwaniu kredytów przez przedsiębiorstwa    42
2.4. Alternatywne źródła finansowania sektora przedsiębiorstw    44
2.4.1. Leasing    44
2.4.2. Franchising    47
2.4.3. Factoring    49
2.4.4. Finansowanie venture capital    52

ROZDZIAŁ III. PROCES UDZIELANIA I OBSŁUGI KREDYTÓW W PEKAO S.A.    55
3.1. Procedura kredytowa    55
3.1.1. Złożenie wniosku kredytowego    57
3.1.2. Weryfikacja wniosków kredytowych    61
3.1.3. Proces przyznania kredytu    64
3.1.4. Ustanowienie zabezpieczeń    66
3.1.5. Rola i znaczenie komitetów kredytowych    73
3.1.6. Podpisanie umowy kredytowej    75
3.2. Obsługa kredytu    78
3.2.1. Monitoring kredytowy    79

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA I OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ W BANKU PEKAO S.A.    87
4.1. Pojęcie zdolności kredytowej    87
4.2. Podstawowe metody oceny stosowane przez bank    88
4.2.1. Analiza sprawozdań finansowych    88
4.2.2. Metoda wskaźnikowa    98
4.2.3. Metoda punktowa    99
4.2.4. Metoda dyskryminacyjna    104

PODSUMOWANIE    109
BIBLIOGRAFIA    112
SPIS TABEL    117

image_pdf