Odpowiedzialność za przestępstwa komputerowe

72 strony, 63 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Rys historyczny    4

Rozdział II. Przestępstwa komputerowe przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i pieniężnemu    18
1. Uwagi wstępne    18
2. Fałszerstwo komputerowe    22
3. Zniszczenie lub pozbawienie mocy dowodowej dokumentu elektronicznego    26
4. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej    28
5. Fałszowanie kart płatniczych    34

Rozdział III. Odpowiedzialność moralna za przestępstwa komputerowe    42
1. Uwagi wstępne    42
2. Specyfika odpowiedzialności moralnej    42
2.1.  Normy moralne a normy prawne    42
2.2.  Sankcje moralne a sankcje prawne    51
3. Netykieta – etyczny kodeks Internautów    55
4. Sankcje wymierzane przez społeczność internetową    62

Zakończenie    68
Bibliografia    69

image_pdf