Odpowiedzialność materialna pracowników

61 stron, 22 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika w zakładzie pracy    4
1.1. Pojęcie i przesłanki odpowiedzialności    4
1.2. Rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika    9
1.3. Formy odpowiedzialności materialnej pracownika    13

Rozdział II. Odpowiedzialność pracownika z tytułu wyrządzonej szkody    16
2.1. Zasady i formy odpowiedzialności materialnej na przykładzie personelu magazynowego    16
2.2. Odpowiedzialność pracownika za szkodę – wysokość odszkodowania    27
2.3. Ograniczona odpowiedzialność pracownika    31
2.4. Wspólne wyrządzenie szkody    31
2.5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim    33
2.7. Przedawnienie roszczeń pracodawcy w stosunku do pracownika    35
2.8. Odpowiedzialność materialna pracownika w przypadku umowy o zakazie konkurencji    36

Rozdział III. Odpowiedzialność za szkodę w mieniu powierzonym    39
3.1. Odpowiedzialność za mienie powierzone    39
3.2. Prawidłowe powierzenie mienia    42
3.3. Szkoda w cudzym mieniu    44
3.4. Umowa odpowiedzialności wspólnej    45
3.6. Wyłączenie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie    54

Zakończenie    56
Bibliografia    58

image_pdf