Odpowiedzialność biura rachunkowego

90 stron, 71 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Teoretyczne zagadnienia i organizacja rachunkowości    5
1.1.    Pojęcie i podmiot rachunkowości    5
1.2.    Cele, cechy i funkcje rachunkowości    11
1.3.    Standardy i regulacje prawne funkcjonowania rachunkowości    15
1.4. Zakres rachunkowości    22
1.5. Organizacja rachunkowości    24
1.6. Zasady prawidłowej rachunkowości    27

Rozdział II. Istota i formy prowadzenia ksiąg rachunkowych    30
2.1. Pojęcie i przeznaczenie ksiąg rachunkowych    30
2.2. Miejsce i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych    35
2.3. Formy prowadzenia rachunkowości    38
2.3.1. Ryczałt i karta podatkowa    38
2.3.2. Księga przychodów i rozchodów    54
2.3.3. Księgi handlowe    56
2.4. Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych    57

Rozdział III. Wymogi formalne i merytoryczne prawidłowych ksiąg rachunkowych    65
3.1. Przechowywanie ksiąg rachunkowych    65
3.1. Ochrona i udostępnianie danych rachunkowych    71
3.3. Odpowiedzialność głównego księgowego i kierownika jednostki    73
3.4. Płaszczyzny odpowiedzialności    76
3.4.1. Odpowiedzialność karna    76
3.4.2. Odpowiedzialność cywilna    79
3.4.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna    82

Zakończenie    85
Bibliografia    87

image_pdf