Odnawialne źródła energii w województwie śląskim

Praca magisterska obroniona w 2005 roku w Wyższe Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Ma 96 stron.

Wstęp
1. Rozwój zrównoważony i jego konsekwencje dla sektora energetycznego
1.1. Środowisko przyrodnicze i jego elementy w powiązaniu z gospodarką
1.2. Wpływ energetyki na środowisko przyrodnicze
1.3. Rozwój zrównoważony — podstawowe pojęcia
1.4. Energetyka w celach i zasadach polityki państwa
2. Charakterystyka odnawialnych źródeł energii
2.1. Klasyfikacja źródeł energii
2.2. Rodzaje odnawialnych źródeł energii
2.3. Regulacje prawne dotyczące OZE
3. Prezentacja stopnia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w Polsce
3.1. Stopień wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
3.2. Wymogi dotyczące stopnia udziału energii odnawialnej w energetyce zawodowej
3.3. Ocena stopień dostosowania poziomu wykorzystywania OZE do norm prawnych
4. Ocena uwarunkowań wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
w województwie śląskim
4.1. Przepisy prawne regulujące wykorzystywanie OZE w województwie śląskim
4.2. Finansowanie przedsięwzięć
Udział
4.3. Ocena uwarunkowań wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
Zakończenie
Załączniki
Spis rysunków
Spis tabel
Spis literatury

image_pdf