Oddziaływanie perswazji w przekazie medialnym na odbiorcę reklam telewizyjnych

60 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp

ROZDZIAŁ 1.  FUNKCJE, MODELE ORAZ PSYCHOLOGICZNY CZYNNIK W REKLAMIE
1.1. Cele i funkcje reklamy
1.2. Cele przypisane modelom reklamy
1.3. Rodzaje reklamy
1.4. Reklama jako proces komunikowania
1.5. Psychologiczny model oddziaływania reklamy na odbiorcę

ROZDZIAŁ 2.
PERSWAZYJNE ODDZIAŁYWANIE W REKLAMIE
2.1. Pojęcie perswazji
2.2. Perswazja jako czynnik manipulacji
2.3. Wykorzystanie perswazji w reklamie
2.4. Perswazyjne oddziaływanie reklamy a jej skuteczność

ROZDZIAŁ 3.
PERSWAZJA W REKLAMIE I JEJ WPŁYW NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW
3.1. Cel oraz przedmiot badań
3.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze
3.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze
3.4. Organizacja badań i charakterystyka próby badawczej
3.5. Poglądy konsumentów na temat perswazyjnego oddziaływania reklamy – statystyka odpowiedzi
3.6. Wnioski własne

Zakończenie
Bibliografia
image_pdf