Oddzialywanie Banku Centralnego na banki komercyjne

Praca magisterska z Warszawy z 2003 roku, ma 91 stron.

Wstęp
Rozdział pierwszy Polityka pieniężna jako jedno z narzędzi polityki gospodarczej
1.1. Powstanie polityki pieniężnej
1.2. Aktywna i pasywna polityka pieniężno-kredytowa
1.3. Cele i instrumenty polityki pieniężnej
Rozdział drugi Bank centralny w gospodarce rynkowej
2.1. Geneza i funkcje banku centralnego
2.2. Prawne podstawy działania banków centralnych
2.3. Czynności bankowe
2.4. Instrumenty pieniężne NBP
Rozdział trzeci Banki komercyjne
3.1. Geneza banku komercyjnego
3.2. Wynik finansowy
3.3. Redystrybucja kredytów
3.4. Banki komercyjne w Polsce
Rozdział czwarty Oddziaływanie Banku Centralnego na działalność banków komercyjnych
4.1. Rola Banku Centralnego
4.2. Konkurencja między bankami
4.3. Udzielanie pożyczek gotówkowych dla ludności przez BPH S.A. w Piasecznie
4.3.1. Kredyt budowlany
4.3.2. Kredyt remontowy
4.3.3. Kredyt hipoteczny
4.3.4. Kredyt pomostowy
4.3.5. Pożyczka hipoteczna
4.3.6. Kredyt samochodowy
4.3.7. Kredyt ratalny
4.3.8. Pożyczka bezgotówkowa
4.3.9. Pożyczka gotówkowa
4.3.10. Pożyczka edukacyjna
4.3.11. Pożyczka studencka
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i wykresów
Spis tabel

image_pdf