Oddziały antyterrorystyczne

Licencjacka, Wyższa Szkoła Dziennikarska

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I: TERRORYZM JAKO ZJAWISKO XX WIEKU 5

ROZDZIAŁ II: METODY PROWADZENIA DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH 17

ROZDZIAŁ III: SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA TERRORYZMOWI 24

ROZDZIAŁ IV: ODDZIAŁY ANTYTERRORYSTYCZNE 35

ZAKOŃCZENIE 46

BIBLIOGRAFIA 49

image_pdf