Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorców jako element procedur bankowych

Praca magisterska. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

Wstęp.
1. Działalność kredytowa banku komercyjnego.
1.1. Istota i cel działalności banku komercyjnego.
1.2. Reguły kredytowania.
1.3. Kredyt jako produkt banku i źródło finansowania działalności gospodarczej.
1.4. Klasyfikacja kredytów bankowych.
1.5. Działalność kredytowa największego banku polskiego PKO BP S.A.
2. Ryzyko kredytowe.
2.1. Istota ryzyka kredytowego.
2.2. Działania instytucjonalne – regulacje ostrożnościowe.
2.3. Działania i mechanizmy służące redukcji ryzyka kredytowego.
3. Procedury kredytowe.
3.1. Znaczenie, ogólny zarys i istota procedur kredytowych.
3.2. Wniosek o kredyt i załączniki jako źródła informacji do oceny zdolności
kredytowej oraz zabezpieczeń prawnych.
3.3. Wstępna analiza wniosku i ocena formalnoprawna zdolności kredytowej.
3.4. Ocena zdolności kredytowej pod względem merytorycznym i ocena ryzyka kredytowego.
3.5. Zabezpieczenia prawne kredytów i ich ocena.
3.6. Podjęcie decyzji i opracowanie umowy kredytowej.
3.7. Monitoring kredytowy i tworzenie rezerw celowych.
4. Ocena zdolności kredytowej spółki Iks i ryzyka kredytowego banku przy pomocy metodyki PKO BP S.A.
Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków

image_pdf