Ocena zdolności kredytowej osoby fizycznej przez bank

69 stron, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia procesu kredytowania dla osób fizycznych    5
1.1. Kredyty i pożyczki oraz ich rodzaje dla osób fizycznych    5
1.2 Ryzyko towarzyszące kredytom jako powód badania zdolności kredytowej    10
1.3 Sposoby ograniczania ryzyka kredytowego, w tym zabezpieczenia spłaty kredytów    13

Rozdział II. Etapy procesu kredytowania osób fizycznych    21
2.1 Złożenie wniosku kredytowego z załącznikami niezbędnymi do oceny zdolności kredytowej    21
2.2 Ocena wniosku kredytowego i decyzja kredytowa    23
2.3 Umowa kredytowa    25
2.4 Umowy zabezpieczeń    30
2.5 Monitorowanie spłaty kredytów i sytuacji finansowej kredytobiorcy    33

Rozdział III. Metody badania zdolności kredytowej osoby fizycznej przez bank    38
3.1 Istota i metody badania zdolności kredytowej osoby fizycznej    38
3.2 Metoda punktowa oceny zdolności kredytowej    43
3.3 Zastosowanie analizy wskaźnikowej do oceny zdolności kredytowej    48

Rozdział IV. Badanie zdolności kredytowej osoby fizycznej na przykładzie banku Kredyt Bank S.A.    50
4.1 Prezentacja badanego banku    50
4.2. Oferta i produkty kredytowe dla osób fizycznych w Kredyt Banku S.A.    51
4.3. Analiza metodyki badania zdolności kredytowej w banku X w segmencie kredytów hipotecznych    55

Zakończenie    65
Bibliografia    67
Spis tabel    69

image_pdf