Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw

praca magisterska: 111 stron, 51 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I.  Rola małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.1. Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw    5
1.2. Stan sektora MSP w Polsce    15
1.3. Uwarunkowania rozwoju MSP    20
1.4. Zalety i słabości MSP    27

Rozdział II.  Zdolność kredytowa firm    32
2.1. Pojęcie i kryteria zdolności kredytowej    32
2.2. Ryzyko kredytowe oraz metody jego ograniczenia    39
2.3. Dokumentacja kredytowa – przygotowanie wiarygodnych i kompletnych danych do analizy firmy    45
2.4. Monitoring kredytowy    63

Rozdział III.  Ocena zdolności kredytowej firm    67
3.1. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw z pełną sprawozdawczością    67
3.2. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw prowadzących uproszczoną księgowość finansową    81

Rozdział IV Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw    93
4.1. Przedsiębiorstwo A    93
4.2. Przedsiębiorstwo B    101

Zakończenie    105
Bibliografia    107
Spis tabel    111

image_pdf