Ocena wykorzystania Systemu Informatycznego w obszarze zarządzania logistycznego

65 stron, 30 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I
Istota systemu informatycznego w logistyce
1.1 Definicja i zadania logistyki
1.2 Pojęcie systemu informatycznego
1.3 Rola systemu informatycznego w zarządzaniu logistycznym

Rozdział II
Charakterystyka przedmiotu badań
2.1 Zakres i obszar działania Zakładu Usług Motoryzacyjnych  „ENERGOAUTO” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
2.2 Struktura organizacyjna firmy
2.3 Obszary zarządzania logistycznego firmy
2.4 Przepływ informacji w przedsiębiorstwie

Rozdział III
Próba oceny Systemu Informatycznego „SOMiS”
3.1 Opis systemu informatycznego „SOMiS”
3.2 Ocena wykorzystania Systemu Informatycznego „SOMiS” w obszarze  logistyki
3.3 Możliwość rozszerzenia zastosowania Systemu  Informatycznego „SOMiS” w Zakładzie Usług Motoryzacyjnych „ENERGOAUTO”

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf