Ocena stanu gospodarki odpadami

39 stron, 14 pozycji w bibliografii

1. Wstęp    3
2. Cel, metodyka i zakres pracy    6
3. Podstawy prawne gospodarki odpadami    7
4. Charakterystyka branży    11
5. Uciążliwości branży dla środowiska    13
6. Charakterystyka zakładu    15
7. Gospodarka odpadami w firmie Procter&Gamble    24
7.1. Rodzaje i ilości oraz właściwości odpadów    24
7.2. Postępowanie z odpadami    24
8. Ocena gospodarki odpadami w zakładzie    36
9. Literatura    39

image_pdf