Ocena skuteczności targów jako narzędzia promocji

90 stron, 47 pozycji w bibliografii

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ1. PROMOCJA W STRATEGII MARKETINGOWEJ    4
1.1. Istota marketingu    4
1.2. Koncepcje marketingu jako podstawa działania przedsiębiorstw    9
1.3. Promocja jako element marketingu    14

ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH NARZĘDZI PROMOCJI    18
2.1. Narzędzia promocji    18
2.2. Reklama    20
2.3. Sprzedaż osobista    27
2.4. Marketing bezpośredni    31
2.5. Public relations    34
2.6. Promocja sprzedaży    38
2.7. Targi jako narzędzie promocji    40
2.7.1. Definicje    41
2.7.2. Rodzaje targów    41
2.7.3. Cele odwiedzających i wystawców na imprezach targowych    43
2.7.4. Narzędzia targowe    46

ROZDZIAŁ 3. CHARAKTERYSTYKA FIRMY I RYNKU    50
3.1. Rynek farmaceutyczny w Polsce    50
3.2. Charakterystyka firmy    52
3.3. Obszar działalności    53
3.4. Konkurencja    55
3.5. Prawne i etyczne aspekty promocji na rynku farmaceutycznym    60

ROZDZIAŁ 4. TARGI JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI W FIRMIE ZDROVIT SP. ZO.O.    64
4.1. Opis wykorzystywanych narzędzie promocyjnych w firmie Zdrovit Sp. z o.o.    64
4.2. Targi w strategii promocyjnej firmy Zdrovit Sp. z o.o.    66
4.3. Analiza badań własnych na temat skuteczności targów w strategii promocyjnej firmy Zdrovit Sp. z o.o.    69
4.3.1. Charakterystyka badań własnych    69
4.3.2. Wyniki badania    71

ZAKOŃCZENIE    81
BIBLIOGRAFIA    83
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    86
Załączniki    88

image_pdf