Ocena przydatności maszyn dwustronnie zasilanych

praca inżynierska, Akademia Morska w Gdyni

1. Wstęp
1.1 Wprowadzenie
1.2 Cel i zakres pracy
2. Podstawy teoretyczne i przegląd zagadnienia

2.2 Wymagania stawiane generatorom w elektrowniach wiatrowych
2.3 Rozwiązania układowe turbin wiatrowych
2.4 Maszyna synchroniczna
2.5 Maszyna asynchroniczna…

3. Przegląd maszyn dwustronnie zasilanych
3.1 Pojedyncza maszyna dwustronnie zasilana
3.2 Kaskada dwustronnie zasilana
3.3 Kaskada jednokorpusowa
3.4 Bezszczotkowa maszyna dwustronnie zasilana…
3.5 Reluktancyjna maszyna dwustronnie zasilana
3.6 Tandemowa maszyna dwustronnie zasilana

4. Kaskada asynchroniczna dwustronnie zasilana
4.1 Model matematyczny kaskady
4.2 Zastosowanie przekształtnika

5. Badania laboratoryjne
5.1 Stanowisko laboratoryjne
5.2 Badania pojedynczej maszyny pierścieniowej
5.3 Badania kaskady asynchronicznej

6. Symulacje
6.1 Symulacja pojedynczej maszyny
6.2 Symulacja kaskady z prostym połączeniem wirników

Wnioski
Literatura
Załączniki

image_pdf