Ocena przydatności maszyn dwustronnie zasilanych

praca inżynierska, Akademia Morska w Gdyni

1.Wstęp
1.1Wprowadzenie
1.2Cel i zakres pracy
2.Podstawy teoretyczne i przegląd zagadnienia
2.2Wymagania stawiane generatorom w elektrowniach wiatrowych
2.3Rozwiązania układowe turbin wiatrowych
2.4Maszyna synchroniczna
2.5Maszyna asynchroniczna…
3.Przegląd maszyn dwustronnie zasilanych
3.1Pojedyncza maszyna dwustronnie zasilana
3.2Kaskada dwustronnie zasilana
3.3Kaskada jednokorpusowa
3.4Bezszczotkowa maszyna dwustronnie zasilana…
3.5Reluktancyjna maszyna dwustronnie zasilana
3.6Tandemowa maszyna dwustronnie zasilana
4.Kaskada asynchroniczna dwustronnie zasilana
4.1Model matematyczny kaskady
4.2Zastosowanie przekształtnika
5.Badania laboratoryjne
5.1Stanowisko laboratoryjne
5.2Badania pojedynczej maszyny pierścieniowej
5.3Badania kaskady asynchronicznej
6.Symulacje
6.1Symulacja pojedynczej maszyny
6.2Symulacja kaskady z prostym połączeniem wirników
Wnioski
Literatura
Załączniki