Ocena możliwości inwestycyjnych dużego przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN

Praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Ma 65 stron.

WSTĘP

Rozdział 1.
TEORETYCZNE ZASADY ZARZĄDZANIA
INWESTYCJAMI
1.1. Pojęcie i istota inwestycji, klasyfikacje inwestycji
1.2. Wybór kierunków inwestowania
1.3. Metody oceny efektywności inwestycji

Rozdział 2.
ANALIZA STANU FINANSOWO – GOSPODARCZEGO PKN ORLEN S.A.
2.1. Ogólna charakterystyka grupy PKN ORLEN S.A.
2.1.1. Informacje ogólne
2.1.2. Przychody
2.1.3. Koszty operacyjne
2.1.4. Zysk
2.2. Płynność i zasoby kapitałowe
2.3. Nakłady inwestycyjne

Rozdział 3.
ANALIZA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
I OCENA ZAMIERZEŃ INWESTCYJNYCH
3.1. Analiza wskaźnikowa
3.1.1.Wskaźnik płynności finansowej
3.1.2. Wskaźnik zadłużenia
3.1.3. Wskaźnik rentowności (zyskowności)
3.2. Ocena możliwości zamierzeń inwestycyjnych
3.2.1. Podstawowy plan finansowy.
3.2.2. Program zamierzeń inwestycyjnych
3.2.3. Możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych
3.3. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki istotne dla rozwoju Grupy PKN
3.3.1. Czynniki
3.3.2. Czynniki wewnętrzne
3.3.3. Perspektywy rozwoju działalności gospodarczej

Zakończenie – podsumowanie
SPIS TABLIC
SPIS WYKRESÓW
Bibliografia

image_pdf