Ocena gospodarki finansowej w gminie miejskiej Iława

Praca magisterska broniona na Uniwersytecie Szczecińskim

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE
1.1. Pojęcie i geneza samorządu terytorialnego
1.2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
1.3. Podstawy prawne ustroju i gospodarki finansowej gmin

ROZDZIAŁ II
CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU GMINY
2.1. Pojęcie budżetu gminy
2.2. Dochody i wydatki budżetu gminy
2.3. Projektowanie budżetu gminy
2.4. Zasady gospodarki finansowej samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ III
CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEJSKIEJ IŁAWA
3.1. Historia miasta Iława
3.2. Charakterystyka geograficzna
3.3. Stan rozwoju gospodarczego
3.4. Ludność i jej struktura

ROZDZIAŁ IV
OCENA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ IŁAWA
W LATACH 2000 – 2003
4.1. Dochody budżetu gminy
4.2. Wydatki budżetu gminy
4.3. Ocena wykonania budżetu gminy

WNIOSKI
Spis tabel
Spis rysunków
Literatura

image_pdf